1

How lactozim can Save You Time, Stress, and Money.

News Discuss 
Không dung nạp lactose xảy ra khi lactose maldigestion dẫn đến một hoặc nhiều triệu chứng đường ruột khó chịu như: Đầy hơi, tiêu chảy và khí. این یک آنزیم مونومر نیست بلکه یک سیستم آنزیمی چند جزء است. Không dung nạp lactose không có liên quan đến tình https://williamb086ygo4.gigswiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story